• லண்டன் வாழ் ஊறணி மக்களின் வருடாந்த ஒளிவிழா நிகழ்வுகள் எதிர்வரும் மாதம் (11/12/2016) காலை 11 மணியில் இருந்து மாலை 6 மணிவரை நடைபெற உள்ளது
  • வீடியோவை பார்வையிட
  • 28 வருடங்களிற்கு பின்பு எமது ஊரான ஊறணியை முதற்கட்டமாக பார்ப்பதற்கு 04.11.2016 அன்று அனுமத்தித்திருந்தார்கள்.
  • சீந்திப்பந்தலில் பொதுக்கட்டடம் கட்டுவதற்கு முன்னேற்பாடாக அக்காணியை சுற்றி மதில் கட்டப்பட்டுள்ளது அதற்கு உதவியவர்களின்விபரங்கள்
  • ஏற்கனவே (12.10.2014) தீர்மானித்ததன்படி பொது நூலகம் கட்டுவது தொடர்பான பணிகள் மீளவும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்திய வீட்டுத்திட்டம்_pic_2

மடோன்னா-விஜராணி மகள்

on .

விஜயராணியின் மகள் மடோன்னா பாடிய பாடல் இசையமைப்பு முகிலரசன் இந்தியாவில் பதிவு செய்யப்பட்டது

ஒளிவிழா லண்டன்-2016

on .

DSC 4938வணக்கம் உறவுகளே.லண்டன் வாழ் ஊறணி மக்களின் வருடாந்த ஒளிவிழா நிகழ்வுகள்

urany04.11.2016

on .

04.11.2016 அன்று எமது மக்கள் எமது ஊரான ஊறணியை முதற்கட்டமாக  பார்ப்பதற்கு 04.11.2016 அன்று அனுமத்தித்திருந்தார்கள்.  06.11.2016 ஓர் குழு அமைக்கப்பட்டது 

Tamil bbc

வலிவடக்கு

london_gettogeather_2013_p2

london_gettogeather_2013_p1

Paris gettogeather-2011

josephfuneral P1 (27042007)

Thavam

Paris gettogeather-2007

எமது மண்ணுக்காய்

kks படங்கள் ஒரு சில

செல்லப் பிள்ளையார்-2013

France-xmas_2013