• 26 வருடங்களாக இராணுவக் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து வந்த வலி வடக்கு காங்கேசந்துறை ஊறணியின் நான்கு படகுத்துறைகள்

தற்காலிக ஆலயத்திற்குஅன்பளிப்பு

கீழ் வரும் வங்கி இலக்கத்திற்கு தங்கள் பணத்தை அனுப்பி வைக்கலாம். 

A.Philip lionard
A/c No 8060019578
Commercial bank,Jaffna

அமல உற்பவம்.

on .

media-share-0-02-06-633c8a2eee68ce49153dcd5ad849e3f48fdf06993b0ce9cf05af019ed436ae1d-3297f8d2-701f-4cb7-8b81-8290ddf07ca3ஒவ்வொருநாளும் வேலை முடிந்து வீடுவந்து சேர்ந்ததும் குளிப்பது வழக்கம். குளித்த பின்னர் துடைக்கும் போதெல்லாம் கால்,கையிலுள்ள தளும்புகள் எல்லாம் ஞாபகத்திற்குவரும்.(அவைகள் வீரத்தளும்புகள் அல்ல குறும்புத்தளும்புகள்.)

ஊற்றலடி-2

on .

29012017 1நிலமகள் பல

ஊற்று நீர்களை

கனிமங்களோடு

நீலக் கடலுக்கு ஈய்ந்தாள்

அதில் ஒன்று ஊற்றலடி

மேலும் 500 மீற்றர்

on .

media-share-0-02-06-6b32db97a02e60e4f94bdb70c61dbfd3109c773e6aeb3080c3c4ceed7cee4b69-b6416d64-84d2-4660-8fbc-962055812d56யாழ்ப்பாணம் வலிகாமம் வடக்கு ஊறணிப்பகுதியில் மேலும் 500 மீற்றர் கடற்கரைப்பகுதியை மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு இராணுவம் விடுவித்துள்ளது.

வலிவடக்கு

london_gettogeather_2013_p2

london_gettogeather_2013_p1

Paris gettogeather-2011

josephfuneral P1 (27042007)

Thavam

Paris gettogeather-2007

எமது மண்ணுக்காய்

kks படங்கள் ஒரு சில

செல்லப் பிள்ளையார்-2013

France-xmas_2013