Home / அந்தோனியார் ஆலயம் / சுண்டங்கத்தரியும் வாழையும்

சுண்டங்கத்தரியும் வாழையும்

பயிர்ச் செய்கையில் தன்னிறைவு பெறும் ஊறணி. இது ஆலய வளவின் காட்சிகள்…

இது ஆலய வளவில் பூத்துக் குலுங்கும் அழகிய காட்சி..

மேலும் ஆலய வளவில் பயிர்ச் செய்கைக்காக புதிதாக செப்பனிடப்படும் காட்சிகள் – தற்போது அமைந்துள்ள தற்காலிக ஆலயத்தின் மேற்குப்புற வளவு.

About ratna

Check Also

கோவில் கட்டுமானப் பணி பதில்கள்-நிதி

எமது கோவில் கட்டுமானம் தொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விகள் தொடர்பாக கட்டிடக்குழு கலந்துரையாடி பின்வரும் விடயங்கள் கீழே பதிவிடப்படுகிறது. கோவில் கட்டுமானப் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *