Home / பாடசாலை / செயற்பட்டு மகிழ்வோம்

செயற்பட்டு மகிழ்வோம்

15.03.2019 வெள்ளிக்கிழமை பி.ப.2.00 மணிக்கு ஊறணி கனிஷ்ட வித்தியாலயத்தின் “செயற்பட்டு மகிழ்வோம்” நிகழ்வு

About ratna

Check Also

10000 ரூபா கொடுப்பனவு

சாம் மரி தாய்சா வின் முதலாவது திட்டமாக 03.09.2018 அன்று யாழ்/ ஊறணி கனிஸ்ட ஆரம்ப பாடசாலையில்  ஆரம்ப வகுப்பை …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *