ஊறணி 04.12.2016

பிறிதொரு சிரமதானமும் ஒன்று கூடலும் நாளை மறுதினம்(11.12.2016) ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9.00 மணி தொடக்கம் பி.ப 5.00 மணி வரை ஊறணியில்.

Next Prev
Slide 1 |  
Slide 2 |  
Slide 3 |  
Slide 4 |  
Slide 5 |  
Slide 6 |
Next Prev

About admin

Check Also

ஊறணி காங்கேசன்துறை பகுதியில் கடலில் குளிக்கச்

ஆவளை தையிட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் இருவர் ஊறணி காங்கேசன்துறை பகுதியில் கடலில் குளிக்கச் சென்ற போது அலையில் சிக்கி …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *