Home / 04/11/2016 பின்பான ஊறணி / கிராம அலுவலர் பிரிவில் 4.2 ஏக்கர் காணி

கிராம அலுவலர் பிரிவில் 4.2 ஏக்கர் காணி

காங்கேசன்துறை மத்தி (J/234) கிராம அலுவலர் பிரிவில் 4.2 ஏக்கர் காணி பொது மக்கள் பாவனைக்காக இன்று (21.08.2018) விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. 4.2 acres of land in Kankasanthurai Center GN division(J/234) has been released today.

 

About ratna

Check Also

காணிகள் பதியும் வேலைகள் ஆரம்பம்

ஊறணியில்(kks ) காணிகள் பதியும் வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. தெல்லிப்பளை பிரதேச செயலகத்திலிருந்து வருகை தரும் விசேட குழுவினரே எமது ஊறணி …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *