Home / 04/11/2016 பின்பான ஊறணி / புனித அந்தோனியார் கோவில் கொடியேற்றம் 03.06.2019

புனித அந்தோனியார் கோவில் கொடியேற்றம் 03.06.2019

ஆக்கிரமிக்கப்படும் அருட்தந்தையின் அறைவீடு..

ஆக்கத்திற்கான ஆக்கிரமிப்பும் அதற்கான விட்டுக்கொடுக்கும் பண்பும் சந்தோஷமான விடயமே.

புனிதரின் மகத்துவம்
புரிந்திட்ட பக்தர்கள்
கொடியினை ஏற்ற
புறப்பட்ட காட்சிகள்…

About ratna

Check Also

பற்றைகள் துப்பரவு

ஊறணி மற்றும் அண்மையில் விடுவிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களில் கவனிப்பாரற்று பற்றையாக விடப்பட்டுள்ள காணி களைத் துப்பரவு செய்யுமாறு அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. பிரதேச …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *