Home / அந்தோனியார் ஆலயம் / ஓகன்(0rgan) அன்பளிப்பு

ஓகன்(0rgan) அன்பளிப்பு

நேசமுத்து நேசமனோகரி, நேசமுத்து நேசகுமாரி ஆகிய அன்புச் சகோதரிகள் இணைந்து 225000 / = பெறுமதியான ஓகனை ஊறணி புனித அந்தோனியார் ஆலயத்திற்கு அன்பளிப்புச் செய்கிறார்கள். கோடியற்புதரின் பரிந்துரைகளை இவ் அன்புச் சகோதரிகளிற்கும் இவர் தம் குடும்பத்திற்காகவும் வேண்டுவதோடு எம் பங்கின் சார்பில் இதயங்கள் நிறைந்த வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

About ratna

Check Also

ஆலயத்தின் இன்றைய படங்கள்

30.08.20 20.02.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *