Home / திருப்பணி சபை / தற்காலிக கோவில் 29.01.2017

தற்காலிக கோவில் 29.01.2017

ஏற்கனவே திட்டமிட்டவாறு நாளை மறுதினம் செவ்வாய்க் கிழமை ( 31.01.2017) பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு ஊறணி தற்காலிக ஆலயத்தில் திருப்பலி ஒப்புக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *