Home / பொது நூலகம் / புதிய கட்டுமானம்

புதிய கட்டுமானம்

எமது ஊரவர்களின் விருப்பமாக புதிய கட்டுமான வரைபடம் அனுப்பபட்டுள்ளது இதன் செலவுகள் விரைவில் வெளியிடப்படும் இவை சம்பந்தமான கலந்துரையாடல் 16.11.2014 ஞாயிறு  1530 மணிக்கு அனைத்து பிரதிநிதிகளுடன் நடைபெறும்.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.