Home / பொது நூலகம் / பொது நூலகம் 2016

பொது நூலகம் 2016

ஏற்கனவே (12.10.2014) தீர்மானித்ததன்படி பொது நூலகம் கட்டுவது  தொடர்பான பணிகள் மீளவும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன் முதற் கட்டமாக பொதுக்காணியை சுற்றி இப்போது மதில் அமைக்கப்பட்டுவருகிறது.

About admin

Check Also

12.10.2014 பொது நூலகம் கட்டுவது

12.10.2014 அன்று பொது நூலகம் கட்டுவது தொடர்பாக அவசரமாக கூட்டம் கூட்டப்பட்டது .அதில் இம் முறை யாழ்பாணத்திலிருந்து ஊறணி  கிராம அபிவிருத்தி …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *