Home / மரண அறிவித்தல்கள் / தாயகத்தில் 1 / தவஞானம் அன்ரன் வசந்தகுமார்

தவஞானம் அன்ரன் வசந்தகுமார்

மலர்வு 01-07–1978

உதிர்வு 13-09–2006

ஊறணியை சேர்ந்த சின்னராசா
(இராக்கினி) அவர்களின் இளைய புதல்வன்தவஞானம் அன்ரன் வசந்தகுமார்
(வசந்தன்-மாதவன்)வலித்தூண்டல் கீரிமலை
தாய்மண்ணுக்காய் மாவீரனாகிவிட்டார்.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.