லீனப்பு டேவிற்

ஊறணியை பிறப்பிடமாகவும் சக்கோட்டையை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட லீனப்பு டேவிற் அவர்கள் இறைவனடி சேர்ந்தார். அன்னாரின் நல்லடக்கம் பற்றிய விபரம் பின்னர் அறியத் தரப்படும்.

About ratna