DENNY-SILVIA

 

புலம்பெயர்ந்து கனடாவில் வசிக்கும்  ஊறணி மக்களின் அடுத்த தலைமுறையினரின்  திருமணம் மிகவும் சிறப்புற நடைபெற்றது.

 

டெனிசியஸ் மேரி ஜோசப் (ஊறணி )-சில்வியா ஜெராட் அலோசியஸ் (20.06.2015)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.