Home / 04/11/2016 பின்பான ஊறணி / இன்றைய ( 13.01.2017) உதயன் நாளிதழின் முன் பக்கச் செய்தி.

இன்றைய ( 13.01.2017) உதயன் நாளிதழின் முன் பக்கச் செய்தி.

*பரபரப்பாகிக்கொண்டு இருக்கும் ஊறணி கடற்கரை விடுவிப்பு பற்றி IBC -TAMIL-Europe வானொலியில் தலைப்புச் செய்தியே ஊறணியே தான்

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.