Home / 04/11/2016 பின்பான ஊறணி / மேலும் 500 மீற்றர்

மேலும் 500 மீற்றர்

யாழ்ப்பாணம் வலிகாமம் வடக்கு ஊறணிப்பகுதியில் மேலும் 500 மீற்றர் கடற்கரைப்பகுதியை மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு இராணுவம் விடுவித்துள்ளது.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.