Home / 04/11/2016 பின்பான ஊறணி / வீச்சு வலையுடன் ஊறணி கடலில்

வீச்சு வலையுடன் ஊறணி கடலில்

29.01.2017 அன்று வீச்சு வலையுடன் நம்முடைய பையன்கள்

About admin

Check Also

காணிகள் பதியும் வேலைகள் ஆரம்பம்

ஊறணியில்(kks ) காணிகள் பதியும் வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. தெல்லிப்பளை பிரதேச செயலகத்திலிருந்து வருகை தரும் விசேட குழுவினரே எமது ஊறணி …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *