மிகவும் உற்சாகமாகவும் உணர்வுபூர்வமாகவும்  நடந்தேறிய இன்றைய (03.01.2017) ஊறணி அந்தோனியார் கோவிலின் முதல் திருப்பலிக்கு பேருதவி

புரிந்த வெளிநாடு வாழ் மக்களுக்கும், தோளோடு தோள் கொடுத்துதவிய தாயகம் வாழ் மக்களுக்கும் , பெருந்திரளாக திருப்பலியில் பங்கு கொண்ட அனைத்து புனித அந்தோனியார் பக்தர்களுக்கும் மனம் கனிந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறார்கள்.

Next Prev
Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Image 1 |

Next Prev

எம்மை ஊரின் பழைய நினைவுகளுக்கு கொண்டு சென்று மீண்டும் ஓர் திருநாள் பார்த்த மன நிறைவை ஏற்படுத்தித்தந்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றிகள் உங்கள் சேவை தொடர வாழ்த்துக்கள்

Posted by Rat Se on 2017 m. sausis 4 d.

 

Posted by Rat Se on 2017 m. sausis 4 d.

Posted by Rat Se on 2017 m. sausis 4 d.

Posted by Rat Se on 2017 m. sausis 4 d.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.