Home / அந்தோனியார் ஆலயம் / எமது பழைய ஆலயப்படங்கள்

எமது பழைய ஆலயப்படங்கள்

1965 இற்கு முற்பட்ட கோவில்

1982 பழைய கோவில் இடித்தபோது

1983 இற்கு பின்னான புதிய கோவில்

2004 நம் ஊரவர்கள் இராணுவ அனுமதி பெற்று சென்று திருநாள் கொண்டாடியபோது

 

About ratna

Leave a Reply

Your email address will not be published.