Home / திருப்பணி சபை / ஆலயத்திறப்பு விழாத்திருப்பலி 05.03.2017

ஆலயத்திறப்பு விழாத்திருப்பலி 05.03.2017

திட்டமிட்டவாறு தற்காலிக ஆலயத்திறப்பு விழாத்திருப்பலி  05.03.2017 அன்று  ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.இத்திருப்பலியை முன்னிட்டு 4ஆந் திகதி சனிக்கிழமை பிற்பிகல் 3 மணிக்கு ஊறணியில் சிரமதானமும் ஆயத்தப் பணியும் நடை பெறவிருக்கின்றது. எனவே இந்நிகழ்வில் அனைத்து ஊறணி மக்களையும் கலந்து கொள்ளுமாறு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Next Prev
Slide 1 |  
Slide 2 |  
Slide 3 |  
Slide 4 |  
Slide 5 |  
Slide 6 |
Slide 7 |  
Slide 8 |
Slide 9|
Slide 10 |
Slide 11 |  
Slide 12|
Slide 13 |  
Slide 14 |  
Slide 15 |
Next Prev

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.