Home / 04/11/2016 பின்பான ஊறணி / 30 மரமுந்திரிகைகள் (cashew )

30 மரமுந்திரிகைகள் (cashew )

கடந்த சனிக்கிழமை 17.10.2020 அன்று Lions club Nallur இனால்
30 மரமுந்திரிகைகள் (cashew ) கோவிலிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன

About ratna

Check Also

ஊறணி காங்கேசன்துறை பகுதியில் கடலில் குளிக்கச்

ஆவளை தையிட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் இருவர் ஊறணி காங்கேசன்துறை பகுதியில் கடலில் குளிக்கச் சென்ற போது அலையில் சிக்கி …