Home / 04/11/2016 பின்பான ஊறணி / 30 மரமுந்திரிகைகள் (cashew )

30 மரமுந்திரிகைகள் (cashew )

கடந்த சனிக்கிழமை 17.10.2020 அன்று Lions club Nallur இனால்
30 மரமுந்திரிகைகள் (cashew ) கோவிலிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன

About ratna

Check Also

மா, தென்னை, கமுகு, தேசிக்காய்

இன்று 25.10.2020 நடேஸ்வரா கல்லூரி பழைய மாணவர்களால் 20தேக்கம் கன்றுகள் கோவிலிற்கும் மா, தென்னை, கமுகு, தேசிக்காய் போன்ற மரக்கன்றுகளை …