Home / அந்தோனியார் ஆலயம் / சுற்றுப் பிரகாரக் கூடு

சுற்றுப் பிரகாரக் கூடு

உறவுகளே சிறியதொரு தடுமாற்றம்.என்னைப் பொறுத்தருள்க. ஜோன்சனண்ணா குடும்பம் சிலுவை மரம் செய்வதாக எமக்கு உறுதி மொழி தந்து அதன்படியே வேலைத்திட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சுற்றுப் பிரகாரக் கூடு செல்லக்குமார்-வசந்தாக்கா குடும்பத்தினர் செய்து அன்பளிப்பாக வழங்கியிருக்கிறார்கள்.ஜோன்சனண்ணா பொறுப்பெடுத்து செய்விச்சுத்தந்திருக்கிறார்.

About ratna

Leave a Reply

Your email address will not be published.